Coronavirus

Corona maatregelen Wouterse installatie & onderhoud

Wouterse installatie & onderhoud volgt het advies van het RIVM. Wij willen het besmettingsgevaar voor u en ons zoveel mogelijk beperken, daarom nemen wij de nodige maatregelen om verspreiding te voorkomen, en werken wij volgens het Protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Ook aan bod komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden. Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in het overleg met de Ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld. Het protocol kunt u hier downloaden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/27/protocol-samen-veilg-doorwerken.

Wij hebben dit vertaald naar ons eigen protocol, voorzien van instructies aan onze medewerkers. Benieuwd naar deze instructies? Bekijk ons interne protocol hier: (voor link zie bijlage).

Heeft u nog vragen? Onze medewerkers staan, soms vanuit huis, soms vanuit de auto en waar nodig vanaf ons kantoor, altijd voor uw klaar!

Samen staan wij sterk, blijf gezond!